Моето по- голямо дете не харесва бебето, какво да правя?

  •  Вие сте направили подготовката за пристигането на бебето - братче или сестричка, у дома, но вашето по-голямо дете показва раздразнение. То е възбудено, хленчи и обезумява от факта, че бебето вече е пристигнало. По-голямото дете е учудено от този факт и се интересува защо осиновявате дете, когато вече си имате друго-него. То може да се затвори в себе си и да отбягва случаите, в които бебето става център на вниманието.


    Какво да се прави: 
    1. Някои първородни деца се чувстват пренебрегнати заради по-малкия "неканен" гост. Когато детето ви започне да хленчи, утешете го без да отричате неговите чувства. 
    2. Опитайте се да го ангажирате със задачи относно грижите за бебето. Нека вашето дете знае, че го обичате, както и това, че бебето ще остане завинаги във вашето семейство, точно както и то.