Център по приемна грижа - гр. София

Центърът по приемна грижа е създаден през 2011 г. с финансовата подкрепа на водещата световна организация по приемна грижа Core Assets и най-голямата семейна американска фирма Cargill. Благодарение на интензивните обучения на Core Assets в най-новите стандарти по приемна грижа, за кратко време центърът се утвърди като място, където приемни родители и деца могат да получат разбиране и подкрепа.

Целта на Центъра по приемна грижа е да бъде активна страна в популяризирането на приемната грижа, да участва в набирането, оценяването и обучаването на кандидати и да предлага пълен пакет услуги за подкрепа на приемните семейства с настанени деца.
Екипът на центъра е обединен от разбирането, че адекватността, професионализмът, непосредственото и близко човешко общуване са най-важни във взаимоотношенията им с приемните родители.

 

Контакти
Център по приемна грижа
гр. София, ул.Александър Жендов № 1, вх.1 , ет.1, ап.28.
тел. 02/ 975 40 25, 02/ 981 41 18
e-mail: foster.center@detebg.org

 

Как помагаме?

  • Предоставяме пълен пакет от качествени услуги в подкрепа на кандидатстващи и действащи приемни семейства.
  • Набиране на нови кандидати за приеми семейства – тук се приемат и обработват заявки за кандидатстване и запитвания по различни казуси, свързани с приемната грижа от цялата страна.
  • Оказване на пълна подкрепа при кандидатстване и реализиране като приемно семейство на територията на София и областта.

Полезни материали: Информационна брошура на центъра

 

Екипът
Членовете на екипа на Центъра по приемна грижа са социални работници с дългогодишен опит в приемната грижа – натрупан както в държавната система за „Закрила на детето“, така и в неправителствения сектор, предоставящ социални услуги. В екипа също така участват и психолози, фамилен терапевт и рехабилитатор.

 

Органограма на екипа.