Как да станете приемен родител?

 • Информация

  Подробна информация как да станете приемен родител можете да получите в офисите на Фондация „За Нашите Деца” в грдовете София и Пловдив, както и на 24-часовата национална телефонна линия – 0700 188 22. Нашите служители провеждат ежеседмични информационни срещи и ще отговорят на всички Ваши въпроси.

  още »
 • Подаване на заявление

  Кандидатите за приемни родители подават Заявление в Отдел „Закрила на детето” по постоянен адрес.

  още »
 • Обучение на кандидатите за приемно семейство

  Обучението на кандидати, които желаят да станат доброволно приемно семейство е базово и обхваща 4 сесии по 3 часа. Желаещите да бъдат професионални приемни родители преминават допълнително обучение от 8 сесии по 3 часа. И двата обучителни модула са по утвърдена програма на Министерството на труда и социалната политика.

  още »
 • Проучване

  По време на проучването, кандидат – приемното семейство се наблюдава и оценява от социален работник. Този процес продължава 4 месеца, с възможност за 2 месеца удължаване по обективни причини, касаещи кандидатите. След подаване на заявлението започва самото проучване и оценяване на кандидат – приемното семейство.

  още »
 • Опознаване и напасване

  След като приемното семейство е одобрено започва да се търси за кое конкретно дете то е подходящо. Когато се определи дете, което има нужда от приемна грижа, историята му се разказва на приемните родители. Показва им се и негова снимка. На приемното семейство се предоставя възможността да пита за всичко, което го интересува относно детето, след което му се дава време да помисли и да даде своето съгласие или отказ да се грижи за конкретното дете.

  още »
 • Одобрение

  Свиква се Комисия за детето към съответната община за одобрение на кандидатите. Комисията е съставена от различни специалисти с познания в сферата на детското благосъстояние – педиатри, психолози, юристи, социални работници, експерти по приемна грижа и други.

  още »